Regulamin
Willa Ponikiewka

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Willi Ponikiewka znajdujące się
w Międzybrodziu Bialskim przy Pl. św. Ambrożego 6. NIP 55313160052.

2. Opiekunem Gościa jest właściciel obiektu, tel. 515676111, 503 047 361.
3. Podstawą zameldowania Gościa w pokoju jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu .
4. Pokój wynajmowany jest na dobę która rozpoczyna się od 16:00 a kończy się o 11:00 dnia następnego. Istnieje możliwość zmiany godzin zameldowania po wcześniejszym uzgodnieniu.
5. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwacji przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie uległa zmianie.
6. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o koleją dobę.
8. Willa Ponikiewka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich od właściciela Tel. 515676111, 503 047 361, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnianie zaistniałej sytuacji.

Reklamacja przyjmowana jest w dniu zameldowania Gościa do obiektu. I rozstrzygana w ciągu 7 dni.
9. Willa Ponikiewka dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b) bezpieczeństwa pobytu , w tym zachowanie informacji o gościu,
c) profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.
10. Pokoje nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
11. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Pokoje nie ponoszą odpowiedzialności, z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość.
13. Gość ma możliwość, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania pokoju ze zwierzęciem. Ponosi jednak pełną za nie odpowiedzialność. Do pokoju nie wolno wprowadzać psów agresywnych albo innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zwierze nie może pozostać samo w pokoju bez opieki właściciela.
14. Gość ponosi wszelka odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
16. Gość nie może przekazywać , podnajmować czy użytkować pokoju osobom trzecim.
17. Ze względu na jakość wypoczynku gości zabrania się przyjmowania w obiekcie osób niezameldowanych.
18. W pokojach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
19. Na terenie całego obiektu obowiązuje ZAKAZ PALENIA. ( Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r. Nr 10 poz 55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 zł ).
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
21. Willa Ponikiewka może odmówić przyjęcia gości którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, wyrządzili szkodę mienia lub innym Gościom.
22. Za dzieci bawiące się na placu zabaw oraz w obrębie budynku odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.

23. Korzystając z sauny - obligatoryjnie akceptujesz regulamin korzystania z sauny .

Rezerwacje jest przyjmowana na warunkach bezzwrotnych, potwierdzona zadatkiem w kwocie 40 % ogólnej kwoty.

Wszelkie reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres kontakt@willaponikiewka.pl , rozpatrywane w ciągu 7 dniu

Faktura wystawiana jest na żądanie klienta odnotowane podczas rejestracji noclegu.